Header
ZIŅAS
MEKLĒT
IETEIKTIE AUTO NUMURI

Auto numura zīme JH7777

Auto numura zīme VJ60

Auto numura zīme AA4949

IETEIKTIE TELEFONA NUMURI
IETEIKTIE DOMĒNI

ddx.lv

www.manivini.lv

IETEIKTĀS IZSOLES UN SLUDINĀJUMI
Ziņas » LV numura zīmes - standarts
LV numura zīmes - standarts
Publicēts: 06/01/2010 21:37. Autors: Numur1.lv
LV numura zīmes - standarts

Ja kādreiz šī informācija bija iekļauta standartā, kas bija ierobežotas pieejamības informācija un bija jāpērk, tagad tā tiek pievienota jaunajiem MK noteikumiem "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi" kā 8.pielikums. Portāla Numur1.lv numuru pielaikošanas sistēma izveidota saskaņā ar šo standartu.

Numura zīmju apraksts

1. Atkarībā no transportlīdzekļu konstrukcijas un veida Latvijā ir noteikti šādi numuru zīmju tipi saskaņā ar kuriem tiek izgatavotas numura zīmes:

1.1. A tips (520 x 110 mm) - paredzēts uzstādīšanai transportlīdzekļu priekšpusē, kā arī aizmugurē, ja ir atbilstoša transportlīdzekļa konstrukcija (neuzstāda motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem).

1.2. B tips (280 x 200 mm) - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi (neuzstāda motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem).

1.3. C tips (240 x 130 mm) - paredzēts uzstādīšanai:

1.3.1. motociklu, kuru motora darba tilpums pārsniedz 125 cm3, triciklu un kvadriciklu aizmugurē;

1.3.2. to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi šajos noteikumos paredzētajos gadījumos;

1.3.3. vēsturisko spēkratu priekšpusē vai aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt attiecīgi A, B vai E tipa numura zīmi

1.3.4. to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem nav iespējams uzstādīt E tipa numura zīmi.

1.4. E tips (300 x 110 mm) - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi, vai to transportlīdzekļu priekšpusē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi, kā arī citos šajos noteikumos paredzētos gadījumos.

1.5. F tips (177 x 130 mm) - paredzēts uzstādīšanai to motociklu aizmugurē, kuru motora darba tilpums nepārsniedz 125 cm3, kā arī to motociklu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt C tipa numura zīmi.

1.6. G tips (133 x 165 mm) - paredzēts uzstādīšanai mopēdu aizmugurē.

1.7. H tips (133 x 165 mm) - paredzēts uzstādīšanai bezceļu transportlīdzekļu aizmugurē.

2. Vispārējās izmantošanas numura zīmes:

2.1. Izgatavo A, B, C, E, F un G tipa vispārējās izmantošanas numura zīmes.

2.2. A, B un C tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ir divi latīņu alfabēta burti un no viena līdz četriem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999. A, B tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai piekabēm (puspiekabēm), ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz četriem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999. Piekabēm un puspiekabēm paredzēto numura zīmju pēdējo divu cipara simbolu vietā var lietot burta simbolus.

2.3. A tipa numura zīmēs burti no cipariem atdalīti ar horizontālu svītru.

2.4. E tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai mehāniskajiem transportlīdzekļiem, ir divi latīņu alfabēta burti un no viena līdz diviem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 99. E tipa numura zīmēs, kuras paredzētas uzstādīšanai piekabēm un puspiekabēm, ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz diviem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 99. Piekabēm un puspiekabēm paredzēto numura zīmju pēdējā cipara simbola vietā var lietot burta simbolus.

2.5. F tipa numura zīmēs ir divi latīņu alfabēta burti un no viena līdz trijiem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 999.

2.6. G tipa numura zīmēs ir viens latīņu alfabēta burts un no viena līdz trijiem cipariem, kas veido skaitļus no 1 līdz 999. Pēdējo divu cipara simbolu vietā var lietot burta simbolus.

2.7. Vispārējās izmantošanas numura zīmēs, izņemot šo noteikumu 12.punktā minētās numura zīmes, nevar tikt izmantoti latīņu alfabēta burti “Q”, “W”, “X” un “Y”.

3. Individuālās numura zīmēs ir šāds simbolu skaits un izvietojums:

3.1. A tips - divi līdz astoņi simboli, izvietoti vienā rindā;

3.2. B tips - divi līdz septiņi simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās. Numura zīmes pirmajā (augšējā) rindā izvieto no viena līdz trim simboliem, bet otrajā (apakšējā) rindā - no viena līdz četriem simboliem. B tipa numura zīmes ar diviem līdz četriem simboliem izgatavo, simbolus izvietojot otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. B tipa numura zīmes ar pieciem līdz septiņiem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.3. C tips - divi līdz astoņi simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās, no viena līdz četriem simboliem katrā rindā. C tipa numura zīmes ar diviem līdz četriem simboliem izgatavo, simbolus izvietojot otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. C tipa numura zīmes ar pieciem līdz astoņiem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās;

3.4. E tips - divi līdz četri simboli, izvietoti vienā rindā;

3.5. F tips - divi līdz pieci simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās. Numura zīmes pirmajā (augšējā) rindā izvieto no viena līdz diviem simboliem, bet otrajā (apakšējā) rindā - no viena līdz trim simboliem. F tipa numura zīmes ar diviem līdz trim simboliem izgatavo, simbolus izvietojot otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. F tipa numura zīmes ar četriem līdz pieciem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās.

3.6. G tips - divi līdz četri simboli, kurus var izvietot numura zīmes abās rindās. Numura zīmes pirmajā (augšējā) rindā izvieto vienu simbolu, bet otrajā (apakšējā) rindā - no viena līdz trim simboliem. G tipa numura zīmes ar diviem līdz trim simboliem izgatavo, simbolus izvietojot otrajā (apakšējā) rindā, ja simbolu kombinācija nav veidota no divām daļām vai to nav iespējams sadalīt divās daļās. G tipa numura zīmes ar četriem simboliem izgatavo, ja simbolu kombinācija sastāv no divām daļām (diviem vārdiem) vai to ir iespējams sadalīt divās daļās.

3.7. Individuālās numura zīmēs nevar izmantot vairāk kā trīs vienādus simbolus pēc kārtas, tai skaitā arī B, C, F un G tipa numura zīmēs, kur simboli tiek dalīti atsevišķās rindās. Burtu un ciparu simbolus nevar lietot pamīšus, bet tos izkārto tā, lai ciparu simboli seko burtu simboliem vai otrādi.

3.8. Individuālās numura zīmēs simbolus var atdalīt tikai ar vienu horizontālu svītru vai tikai ar vienu atstarpi. Nosakot simbolu skaitu, šo svītru vai atstarpi uzskata par atsevišķu simbolu. Svītru vai atstarpi lieto tikai vārdu vai vārdu un ciparu atdalīšanai.

3.9. Individuālās numura zīmēs visu simbolu izmēriem jābūt vienādiem. Tajās var izmantot jebkura izmēra simbolus, kas paredzēti atbilstošā tipa numura zīmēs, tai skaitā A un B tipa numura zīmēs var izmantot E tipa numura zīmēs paredzētos simbolus vai otrādi.

4. Speciālās nozīmes numura zīmes:

4.1. Tranzīta numura zīmes:

4.1.1. Tranzīta numura zīmju tipi:

4.1.1.1. A tips - paredzēts uzstādīšanai šī pielikuma 1.1.apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar trīs līdz sešiem simboliem numura zīmē, kur pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999;

4.1.1.2. B tips - paredzēts uzstādīšanai šī pielikuma 1.2.apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar simbolu skaitu no trim līdz pieciem, kur pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 999;

4.1.1.3. C tips - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi, kā arī motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem, ar trīs līdz sešiem simboliem, kur pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999.

4.1.2. Tranzīta numura zīmēs izvieto noteikta izmēra sarkanas krāsas laukumu saskaņā ar standartu LVS 20:2003/A1:2006 "Transportlīdzekļu valsts reģistrācijas numura zīmes";

4.2. Tirdzniecības numura zīmes:

4.2.1. Tirdzniecības numura zīmju tipi:

4.2.1.1. A un B tips - paredzēts uzstādīšanai attiecīgi šī pielikuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar trīs līdz pieciem simboliem;

4.2.1.2. E tips - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi, kā arī motocikliem, tricikliem, kvadricikliem un mopēdiem ar trīs līdz četriem simboliem.

4.2.2. Tirdzniecības numura zīmju pirmais simbols ir burts (A, B, C, D, vai E), kas norāda transportlīdzekļa veidu, bet pārējie ir cipari. Pēdējais no cipariem ir mazāka izmēra un norāda gadu, līdz kuram tirdzniecības numura zīme ir derīga. Pārējie cipari veido skaitļus no 1 līdz 999 A un B tipa numura zīmēs vai no 1 līdz 99 E tipa numura zīmēs.

4.2.3. Tirdzniecības numura zīmju simboli ir sarkanā krāsā;

4.3. Izmēģinājuma numura zīmes:

4.3.1. Izmēģinājuma numura zīmju tipi:

4.3.1.1. A un B tips - paredzēts uzstādīšanai attiecīgi šī pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem.

4.3.1.2. C tips - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi.

4.3.2. Izmēģinājuma numura zīmes pirmie trīs simboli ir burti, kas veido burtu kombināciju “IZM”, bet pārējie simboli ir cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 999; 4.4. Diplomātiskās numura zīmes:

4.4.1. Diplomātisko numura zīmju tipi:

4.4.1.1. A un B tips - paredzēts uzstādīšanai attiecīgi šī pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar četriem līdz septiņiem simboliem A tipa numura zīmēs vai četriem līdz sešiem simboliem B tipa numura zīmēs.

4.4.1.2. C tips - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi. C tipa numura zīmei ir četri līdz seši simboli.

4.4.1.3. E tips - paredzēts uzstādīšanai transportlīdzekļiem, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A vai B tipa numura zīmi. E tipa numura zīmei ir četri līdz pieci simboli.

4.4.2. Diplomātisko numura zīmju pirmie simboli ir burti “C”, “CC” vai “CD”, kas izvietoti numura zīmes augšējā rindā B un C tipa numura zīmēs vai numura zīmes kreisajā pusē A un E tipa numura zīmēs. Pārējie šo numura zīmju simboli ir cipari.

4.4.3. Diplomātisko numura zīmju fons ir sarkanā krāsā;

4.5. Taksometru numura zīmes:

4.5.1. Taksometru numura zīmju tipi:

4.5.1.1. A tips - paredzēts uzstādīšanai šī pielikuma 1.1. un 1.2. apakšpunktā minētajiem transportlīdzekļiem ar trīs līdz sešiem simboliem;

4.5.1.2. E tips - paredzēts uzstādīšanai to transportlīdzekļu aizmugurē, kuriem konstruktīvi nav iespējams uzstādīt A tipa numura zīmi ar trīs līdz četriem simboliem.

4.5.2. Taksometru numura zīmju pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie ir cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 9999 A tipa numura zīmēs vai no 1 līdz 99 E tipa numura zīmēs.

4.5.3. Taksometru numura zīmju fons ir dzeltenā krāsā;

4.6. Bezceļu transportlīdzekļu numura zīmes:

4.6.1. Bezceļu transportlīdzekļu numura zīmēs ir trīs līdz pieci simboli. Numura zīmju pirmie divi simboli ir burti, bet pārējie ir cipari, kas veido skaitļus no 1 līdz 999.

4.6.2. Bezceļu transportlīdzekļu numura zīmju simboli ir zaļā krāsā.

 

Satiksmes ministrs K.Gerhards

Vīza: Valsts sekretārs N.Freivalds

 

17.03.2009 13:30 1673

Jānis Golubevs 67025701, Janis.Golubevs@csdd.gov.lv

 

Novērtē ziņu:   (Vidējais: 3.3)
KOMENTĀRI
Barbara / 11/01/2013 10:47
Vai auto numurzīmju priekšā lieto 0? Piemēram, ET- 0063
alberts (17) / 19/01/2013 11:28
Labdien, Barbara!

Nē, nelieto. Standarts to neparedz.
Jānis Kukainis / 19/03/2013 11:32
Vai gadījumā, ja automobīlim ir iepriekšējā parauga numura zīme (galā bez zilā krāsojuma un ES simboliem, bet ar Latvijas karoga simbolu), izbraucot uz ES valstīm un Horvātiju, ir nepieciešma CSN 256. punktā paredzētā uzlīme?
Aivars / 21/03/2013 04:26
Vai ir iespējams A+E tipa numuru partaisīt par A+A tipa numuru?
Ervins / 21/03/2013 11:34
Labdien! Man būs jāreģistrē motociklu 600cm3. Kāda izmēra nr.zīme man būs? Man tas svarīgi zināt,jo moto nau nr.turētājs! Vai arī ir iespēja izvēties variantus? Paldies!
Henrihs / 10/09/2014 17:25
Vajadzīga informācija. Kāda izmēra valsts reģistrācijas numuriem jābūt piepūšamai motorlaivai. Lielie trafareti, kurus izdod CSDD neder. Pārāk lieli. Firmas, kuras nodarbojas ar reģistācijas numuru izgatavošanu piedāvā savus pakalpojumus par neiedomājami augstu cenu. Varētu pats vienkārši uzkrāsot, bet nezinu numuru standartus un izmērus, kuri ir apstiprināti ES. Piepūšamā motorlaiva tiks ekspluatēta gan Latvijas gan Lietuvas ezeros, pierobežā.

Paldies par atbildi
Sandis / 04/11/2015 11:53
Vajadzīga informācija. Kāda izmēra valsts reģistrācijas numuriem jābūt piepūšamai motorlaivai. Lielie trafareti, kurus izdod CSDD neder. Pārāk lieli. Firmas, kuras nodarbojas ar reģistācijas numuru izgatavošanu piedāvā savus pakalpojumus par neiedomājami augstu cenu. Varētu pats vienkārši uzkrāsot, bet nezinu numuru standartus un izmērus, kuri ir apstiprināti ES. Piepūšamā motorlaiva tiks ekspluatēta gan Latvijas gan Lietuvas ezeros, pierobežā.
Sandis / 04/11/2015 11:54
Nokopēju Henriha tekstu, jo man vajag tieši to pašu!
Ieva / 17/02/2020 21:38
Labdien!
Vai numuros lieto burtu i?
Kaut kā neēsmu manijusi...
Paldies!
TAVS KOMENTĀRS
Tavs vārds:
(netiks publicēts)
Tavs e-pasts:
Tava mājaslapa:
Tavs komentārs:
NODERĪGAS SAITES
APTAUJA
Cik Tu būtu gatavs maksāt par indulgenci (tiesībām) vienu gadu pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu par 40 km/h, ja šāda iespēja oficiāli būtu pieejama par samaksu?