Header
IETEIKTIE AUTO NUMURI

Auto numura zīme NV3333

Auto numura zīme TO2200

Auto numura zīme NT2000

IETEIKTIE TELEFONA NUMURI
IETEIKTIE DOMĒNI

majai.lv

IETEIKTĀS IZSOLES UN SLUDINĀJUMI
Izsoles noteikumi

(izvilkums no izsoļu un sludinājumu portāla Numur1.lv lietošanas noteikumiem)

 

7.    Izsoles noteikumi

7.1.    Pircēja un Pārdevēja attiecības Izsolē regulē Noteikumi un īpaši šī punkta noteikumi.
7.2.    Izsoles Piedāvājumus var publicēt un Izsolēs var piedalīties (veikt likmes) tikai Portāla reģistrētie Lietotāji.
7.3.    Portāls nodrošina 2 galveno veidu Izsoles:
7.3.1.    Klasiskā Izsole ar augšupejošu soli – Izsole sākas brīdī, kad tā tikusi publicēta un beidzas momentā, kad iztecējis Pārdevēja noteiktais izsoles termiņš. Pircēji veic likmes ar pieaugošu vērtību, ar mērķi Izsoles fināla momentā sasniegt augstāko piedāvāto cenu. Izsole var beigties pirms Pārdevēja noteiktā termiņa, ja Pircējs elektroniski apstiprinājis nodomu pirkt Darījuma objektu par „Pirkt tūlīt” cenu;
7.3.2.    Izsole LP jeb t.s. “Labākā piedāvājuma” jeb “Best Offer” izsole - Izsole sākas brīdī, kad tā tikusi publicēta un beidzas momentā, kad iztecējis Pārdevēja noteiktais izsoles termiņš. Pircēji elektroniski „iesniedz” savus piedāvājumus (likmes) Pārdevējam ar mērķi piedāvāt augstāko cenu par Darījuma objektu. Augstākās cenas piedāvātājs tiek noskaidrots Izsoles fināla momentā. Izsole var beigties pirms Pārdevēja noteiktā termiņa, ja Pircējs elektroniski apstiprinājis nodomu pirkt Darījuma objektu par „Pirkt tūlīt” cenu.
7.4.    Izsole notiek elektroniski starp Pārdevēju un Pircēju, izmantojot Portāla funkcionalitāti.
7.5.    Piedāvājumus Izsolei var pievienot (publicēt) uz šādiem laika periodiem: 5 diennaktis, 7 diennaktis, 10 diennaktis un 14 diennaktis, skaitot no Izsoles Piedāvājuma publicēšanas brīža.
7.6.    Lietotājs izsoles Piedāvājumam var noteikt sekojošus cenu parametrus:
7.6.1.    Izsoles sākumcena – vērtība, kas tiek publicēta ailē “Cena” vai “Izsoles cena” Izsoles Piedāvājuma publicēšanas brīdī jeb cena, no kuras sāksies izsole. Noklusētais uzstādījums – 1Ls. Šo cenu noteikt nav obligāti;
7.6.2.    Minimālā pārdošanas cena – zemākā vērtība, par kuru Lietotājs piekrīt pārdot Darījuma objektu Pircējam. Netiek publicēta. Šo cenu noteikt nav obligāti;
7.6.3.    “Pirkt tūlīt” cena – vērtība, kuru Pircējs ir gatavs samaksāt Pārdevējam un, par kuru Pārdevējs ir gatavs pārdot Darījuma objektu Pircējam, nesagaidot Izsoles finālu. Šo cenu noteikt nav obligāti.
7.7.    Pārdevēja pienākums ir pārdot Darījuma objektu Pircējam, kura piedāvātā cena (veiktā likme) ir augstākā Izsoles fināla momentā ar noteikumu, ja sasniegta Pārdevēja noteiktā izsoles minimālā pārdošanas cena.
7.8.    Gadījumā, ja Pārdevējs nav noteicis minimālo pārdošanas cenu, Pārdevēja pienākums ir pārdot Darījuma objektu Pircējam, kura piedāvātā cena (veiktā likme) ir augstākā Izsoles fināla momentā.
7.9.    Pircēja pienākums ir pirkt Darījuma objektu no Pārdevēja par augstāko Pircēja piedāvāto cenu, ja, saskaņā ar citiem Izsoles noteikumiem, Pārdevējam iestājies pienākums pārdot Darījuma objektu Pircējam.
7.10.    Ja Pircējs elektroniski apstiprinājis nodomu pirkt Darījuma objektu par „Pirkt tūlīt” cenu, Pārdevēja pienākums ir pārdot Darījuma objektu Pircējam, bet Pircēja pienākums ir pirkt Darījuma objektu no Pārdevēja par cenu, kas norādīta kā „Pirkt tūlīt” cena.
7.11.    Pircējam ir pienākums 7 (septiņu) diennakšu laikā, skaitot no Izsoles fināla momenta, norēķināties ar Pārdevēju apmaiņā pret Darījuma objektu.
7.12.    Pārdevējam ir pienākums 7 (septiņu) diennakšu laikā, skaitot no Izsoles fināla momenta, nodot Darījuma objektu Pircējam apmaiņā pret Pircēja augstāko piedāvāto cenu.
7.13.    Pircēja pienākums ir iespējami īsā laikā publicēt objektīvu Atsauksmi par Pārdevēju pēc Izsoles beigu termiņa un Darījuma objekta pirkuma.
7.14.    Pārdevēja pienākums ir iespējami īsā laikā publicēt objektīvu Atsauksmi par Pircēju pēc Izsoles beigu termiņa un samaksas par Darījuma objektu saņemšanas.
7.15.    Gadījumā, ja kāda no darījumā iesaistītajām pusēm nepublicē Atsauksmi 30 dienu laikā pēc Izsoles fināla momenta, Portāls automātiski pievieno negatīvu Atsauksmi par to pusi, kura nav publicējusi Atsauksmi.
7.16.     Atsauksmi par vienu darījumu var pievienot vienu reizi un to nevar labot. Atsauksme var būt pozitīva, neitrāla vai negatīva. Publicējot Atsauksmi, obligāti jāpievieno ierobežota garuma komentārs. Pievienojot negatīvu atsauksmi jāizvēlās kāds no izkrītošajā sarakstā minētajiem iemesliem plus jāuzraksta komentārs.
7.17.    Gadījumā, ja Atsauksme bijusi negatīva, pretējā darījumā iesaistītā puse ir tiesīga atbildēt uz pievienoto Atsauksmi. Atbildi var pievienot vienu reizi un to nevar labot.
7.18.    Par katru negatīvu Atsauksmi Portāls automātiski pieskaita „soda” punktus. To skaits atkarīgs no Atsauksmes veida.
7.19.    Soda punkti dzēšas pēc 3 mēnešiem, skaitot no attiecīgās Atsauksmes publicēšanas brīža.
7.20.    Gadījumā, ja tiek sakrāts zināms soda punktu daudzums, Lietotāja statuss mainās uz BLACKLIST (melnais saraksts).
7.21.    Gadījumā, ja kāds lietotājs būs saņēmis 2 negatīvas Atsauksmes, Portāls automātiski atņem Numur1 sertifikātu attiecīgā Lietotāja auto numuru Piedāvājumiem.
7.22.    Portāls ir tiesīgs noteikt papildus ierobežojumus Lietotājiem ar BLACKLIST statusu.
7.23.    Par nepieciešamību pievienot Atsauksmi pretējai darījumā iesaistītajai pusei, Portāls nosūta attiecīgu atgādinājuma paziņojumu.   
7.24.    Pārdevējs var atsaukt Izsoli ar maksas SMS palīdzību. Šāda Pārdevēja rīcība tiek uzskatīta par nekorektu pret Pircējiem, kas iesaistījušies Izsolē, tāpēc Portāls automātiski pievieno negatīvu atsauksmi par Pārdevēju, kurš atsaucis publicētu Izsoli.
7.25.    Pircējs var atsaukt Izsolē izdarītu likmi ar maksas SMS palīdzību. Šāda Pircēja rīcība tiek uzskatīta par nekorektu pret Pārdevēju, kas publicējis Izsoles Piedāvājumu, tāpēc Portāls automātiski pievieno negatīvu atsauksmi par Pircēju, kurš atsaucis izdarītu likmi.

(šeit lasāmi Izsoles noteikumi. Pirms Izsoles publicēšanas, lūdzam iepazīties arī ar pārējām lietošanas noteikumu daļām)

 

Vēlot veiksmīgus darījumus,                                                                                  Jūsu jaunais Numur1.lv

NODERĪGAS SAITES
APTAUJA
Cik Tu būtu gatavs maksāt par indulgenci (tiesībām) vienu gadu pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu par 40 km/h, ja šāda iespēja oficiāli būtu pieejama par samaksu?